VIEWS

ART ZUIDERZEE

INTERNATIONAL ART EXHIBITION

AROUND THE FORMER ZUIDERZEE

Art Zuiderzee Views

 

(Inter)national autonomous artists (represented by a gallery) shows one (existing) work that is in line with the location/environment in question.

 

--/--

 

(Inter)nationale autonome kunstenaars (vertegenwoordigd door een galerie) tonen één (bestaand) werk dat aansluit bij de locatie/omgeving in kwestie.

ABOUT