REFLECTIONS

ART ZUIDERZEE

INTERNATIONAL ART EXHIBITION

AROUND THE FORMER ZUIDERZEE

Art Zuiderzee Reflections

 

Local artists from the cities and/or villages involved reflect with one work on the location and/or environment in question.

 

--/--

 

Lokale kunstenaars uit de betrokken steden en/of dorpen reflecteren met één werk op de locatie en/of omgeving in kwestie.

ABOUT