VENUES

ART ZUIDERZEE

INTERNATIONAL ART EXHIBITION

AROUND THE FORMER ZUIDERZEE

Art Zuiderzee Venues

 

Nodes on the route, each with its own landscape, (water) heritage, (immaterial) heritage, monuments, history or buildings with a (still to be written) story.

 

--/--

 

Knooppunten op de route met elk zijn eigen landschap, (water)erfgoed, (immaterieel) erfgoed, monumenten, geschiedenis of gebouwen met een (nog te schrijven) verhaal.

ABOUT